Vận Tải Á Đông

Quy Định Chung

Chính Sách Bồi Thường

Chính Sách Bồi Thường “Cũng như các đơn vị vận tải khác, công ty vận tải Á Đông cũng có những chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ” Cam kết đền bù, bồi thường của Á Đông: Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển …

Chính Sách Bồi Thường Read More »

Scroll to Top