Vận Tải Á Đông

Chính Sách Bồi Thường

Chính Sách Bồi Thường

“Cũng như các đơn vị vận tải khác, công ty vận tải Á Đông cũng có những chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ”

Cam kết đền bù, bồi thường của Á Đông:

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Công ty Á Đông, chính sách bồi thường nếu hàng hóa bị hư hỏng hoặc thất lạc sẽ được công ty thực hiện theo từng trường hợp cụ thể, các chính sách này được công bố rõ trong mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa của Á Đông để khách hàng có thể dễ dàng nắm bắt.

Theo chính sách bồi thường, chúng tôi sẽ chấp nhận đền bù trong những trường hợp sau:

 • Thất lạc hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
  • Hàng hóa hư hỏng trong quá trình vận chuyển do lỗi của Công ty Á Đông

Tùy theo mức độ và đặc điểm của từng trường hợp cụ thể mà Á Đông sẽ áp dụng mức bồi thường hợp lý theo quy định, đến khi cùng đạt được sự thỏa thuận thống nhất giữa 2 bên.

Á Đông không chịu trách nhiệm bồi thường và hoàn cước trong các trường hợp

 • Đối với các mặt hàng sau Á Đông khi đã bàn giao, kí nhận đầy đủ và đảm bảo tình trạng hàng hóa tại thời điểm giao, Á Đông sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kì khiếu nại phát sinh vào thời điểm này.
  • Đã được phát theo thỏa thuận trọng hợp đồng sử dụng dịch vụ và người sử dụng không có khiếu nại gì tại thời điểm nhận.
  • Hàng hóa chứa các vật phẩm, hàng hóa bị hủy hoại hoặc do đặc tính tự nhiên
  • Các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, hao mòn, hư hỏng hàng hóa phát chậm gây nên.
  • Không phát được do lỗi của người gửi.
  • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật: động đất, chiến sự, bão lụt,…
  • Khiếu nại quá thời hạn quy định
Scroll to Top