Vận Tải Á Đông

LOẠI HÌNH VẬN TẢI

Vận Chuyển Đường Bộ

Vận tải hàng hóa đường bộ là loại hình vận chuyển hàng hóa được sử dụng nhiều nhất. Linh hoạt trong quá trình vận chuyển, không phụ thuộc vào giờ giấc, không có bất cứ một quy định nào về thời gian. Thời gian vận chuyển là do 2 bên tự thống nhất quyết định, trong …

Vận Chuyển Đường Bộ Read More »

Scroll to Top